PORTA

Už od začiatku existencie firmy Porta KMIPoland boli a sú i naďalej jej špecialitou interiérové dvere – určené na používanie vo vnútri obytných a kancelárskych miestností. Je treba mať na pamäti, že takéto dvere sa nehodia na používanie ako vstupné dvere zo schodišťa do bytu alebo na iných miestach, kde podmienky prostredia, tak z hľadiska teploty, ako aj vlhkosti, sú nevhodné. Bohatá ponuka umožňuje nájsť každému Zákazníkovi pre neho zaujímavý model krídla, tak z hľadiska vzoru, ako aj ceny. Ponúkame krídla upravené lakom, laminátom v bohatom farebnom výbere, termofóliu i prírodnú dyhu a výplňové krídla s voštinovou konštrukciou v prírodnej dyhe. Spoločným znakom rozmanitosti úprav jednotlivých dverí je ich vysoká kvalita. Bez ohľadu na cenu dverí, naši Zákazníci si môžu byť istí, že obdržia výrobok najvyššej kvality.
Už od začiatku existencie firmy Porta KMIPoland boli a sú i naďalej jej špecialitou interiérové dvere – určené na používanie vo vnútri obytných a kancelárskych miestností. Je treba mať na pamäti, že takéto dvere sa nehodia na používanie ako vstupné dvere zo schodišťa do bytu alebo na iných miestach, kde podmienky prostredia, tak z hľadiska teploty, ako aj vlhkosti, sú nevhodné. Bohatá ponuka umožňuje nájsť každému Zákazníkovi pre neho zaujímavý model krídla, tak z hľadiska vzoru, ako aj ceny. Ponúkame krídla upravené lakom, laminátom v bohatom farebnom výbere, termofóliu i prírodnú dyhu a výplňové krídla s voštinovou konštrukciou v prírodnej dyhe. Spoločným znakom rozmanitosti úprav jednotlivých dverí je ich vysoká kvalita. Bez ohľadu na cenu dverí, naši Zákazníci si môžu
Dvere v prírodnej dýhe sú výrobkom pre široký okruh náročných zákazníkov, pre ktorých je pôvab prírody základnou estetickou hodnotou. Rôznorodosť a individualizmus sú veľmi žiadané znaky, pretože kto by chcel bývať v bytoch, ktoré sú identické pre všetkých a opakujú sa v miliónoch kusov? Tak ako je každý človek iný a neopakovateľný, tak aj každý strom je iný. Príroda nepredpokladá identické živé formy: tvaru, štruktúry, či charakteru. Dokonca aj „staré” drevo reaguje na zmeny relatívnej vlhkosti vzduchu podľa ročného obdobia, spôsobu vykurovania priestoru, efektívnosti vetrania a pod. Klimatické zmeny môžu zapríčiňovať malé ryhy a praskliny. Je to normálna črta dreva, ktorá svedčí o jeho prírodnom pôvode. Hovoríme,že drevo naďalej -žije a dýcha,čím sa prispôsobí prostrediu. Majúc na zreteli uvedené informácie je pri hodnotení kvality kupovaných dverí potrebné brať do úvahy kompromis medzi dokonalosťou štruktúry, farby, kvality povrchu a prírodnou krásou a neopakovateľnosťou kresby dreva. Nakoľko chce Porta KMI Poland vyhovieť aj najnáročnejším požiadavkám zákazníkov, spolupracuje s najlepšími dodávateľmi po celom svete. Sú to známe a uznávané firmy, ktoré majú dlhoročné skúsenosti s výrobou prírodných dýh, ako sú: Danzer, J.u.A.Frischeis, AB Bohmans, Fanerfabrik, Barlinek S. A., ALPI. Prírodné dýhy, ktoré využívame, sme vzhľadom na estetické vlastnosti rozdelili do dvoch základných skupín: Standard – skupina, ktorá sa využíva v kolekciách Porta CLASSIC, MADRID, CORDOBA, TOLEDO, SEVILLA. Je to skupina prírodných dýh, ktoré sú charakteristické farebnou rôznorodosťou, pestrosťou kresby, hŕč, točivosti a pod. Ich charakter vyplýva z prirodzeného prostredia, v ktorom strom vyrastal, z klimatických a miestnych podmienok, vyskytujúcich sa v rámci toho istého biologického druhu. Uvedené morfologické vlastnosti dreva, ktoré sú charakteristické pre prírodný materiál, ho odlišujú od umelých hmôt a ako také žiadnym spôsobom nerozhodujú o vade výrobku. Select – skupina, ktorá sa využíva v kolekciách Nova NATURA, Natura ST YL, Natura SPACE, Natura LINE, Natura TREND, Natura KONCEPT. Je to špeciálnym spôsobom pripravená a vyselektovaná prírodná dýha, ktorá je charakteristická vysokou opakovateľnosťou kresby a vyfarbenia. Výrobky s povrchovou úpravou tohto druhu, spĺňajú najvyššie kvalitatívne normy, vyhovujúce aj najnáročnejším zákazníkom.
Dvere Porta nie sú len tradičné otočné dvere. Projektanti vo svojich návrhoch často siahajú po netypickom riešení konkrétneho prípadu. Pri zachovaní spojitosti a spolupatričnosti, je výber materiálov, z ktorých sú vyrobené jednotlivé časti projektovaného miesta veľmi dôležitý. V miestach kde je použitie klasických otočných dverí problematické či nemožné s ohľadom na malé priestory pre umiestnenie, je veľmi vhodné popužiť koncepciu pre plánovanie interiérových priestorov pre všetky druhy posuvných systémov, skladacích alebo posuvných dverí. Porta vychádzajúc v ústrety požiadavkám svojich zákazníkov ponúka všetky riešenia v širokej farebnej ponuke a celej palete dostupných povrchových úprav.
Každý človek má potrebu pocitu bezpečnosti, z vlášť vo vlastnom by te. Spoľahlivé vstupné dvere, k toré chránia n a š e by t y pre d ne z v anými hos ť ami, predstavujú v ý znamnú položku v ponuke PORTA KMI Poland. Ponúkame päť typov vstupných dverí: AGAT, OPAL, KWARC a GRANIT. Každé uvedené dvere majú iné technické parametre, ktoré sú súčasne v súlade s parametrami stanovenými pre vstupné dvere. Bolo to potvrdené príslušnými Technickými schváleniami a bezporuchovou prevádzkou stotisíc vyrobených dverí tohto typu. Významným znakom vstupných dverí Porta je skutočnosť, že ich ponúkame v plných zostavách, ktoré sú zložené z krídla a zvlášť k nemu vyrobenej kovovej zárubni spolu s kovaním 2. bezpečnostnej triedy podľa európskej normy ENV alebo 3. bezpečnostnej triedy.
Doplnením ponuky dverí interiérových a vstupných vnútorných sú dvere vonkajšie. Vonkajšie dvere sú určené pre používanie zvonku budovy a sú odolné proti pôsobeniu poveternostných podmienok. Avšak na dlhodobé a bezporuchové používanie vonkajších dverí má veľký vplyv skutočnosť a kým je ich správne osadenie a montáž v súlade s návodom. Dôležitý je aj spôsob montáže, ktorý eliminuje možnosť zatečenia dverí pri daždi a chráni ich povrch proti príliš veľkému vplyvu slnečných lúčov. Preto je tak dôležité používanie zastrešenia nad dverami, čo podstatným spôsobom vplýva na významné predĺženie doby bezporuchovej prevádzky dverí. Ponúkame dve skupiny vonkajších dverí: dvere z plechových výliskov (vzor GDAŇSK, ŠTETÍN, TORUŇ a ROMA), a drevené dvere s rámovou konštrukciou (vzor GDYNIA a WROCLAW). Je treba zdôrazniť, že všetky typy vonkajších dverí ponúkame v zasklenej verzii, v prípade dverí GDYNIA dodatočne ponúkame bohatý výber nadsvetlíkov a bočných svetlíkov.
P rojektanti dnes často v domoch a rôznych budovách navrhujú dvere so zvýšenými technickými parametrami. Vychádzajúc v ústrety očakávaniam investorov a stavebných predpisov, Porta KMI Poland doplnila svoju ponuku o technické dvere spĺňajúce všetky požadované parametry. Vyrábame preto kompletné dverové zostavy a to jak vnútorné tak i špeciálne technické. Parametry, ktoré majú technické dvere Porta, boli merané a potvrdené mnohými skúškami a testami v špeciálnych laboratóriách v niekoľkých krajinách. V ponuke technických dverí Porta nájdete: – Tri typy dverí so zvýšenou zvukovou izoláciou 27 dB, 32 dB a 42 dB – Dva typy dverí s požiarnou odolnosťou 30 minut a 60 minut – ENDURO – Dvere AQUA sú prispôsobené do priesto rov s vysokou vzdušnou vlhkosťou – Dvere oceľové,pozinkované a z kyselinovzdorného plechu – Kovové EI 30 Dvere 42 dB boli dodatočne protipožiarne upravené na hodnotu 30 minut a dymotesnosť, vďaka čomu našli priazeň medzi investormi stavajúcimi hotely a kancelárské budovy s vysokými dokončovacími štandardami. Dvere z kyselinovzdorného plechu môžeme použiť vo všetkých priestoroch, ktoré vyžadujú splnenie tých najvyšších hygienických parametrov – ich vysoká kvalita bola potvrdená Ústavom zdravotnej akosti vydaná Štátnym inštitútom hygieny vo Varšave.
Neexistujú kompletné dvere be zárubne. Porta KMI Poland ku každému ponúkanému modelu dverí ponúka zodpovedajúcu zárubňu, ktorá určí celistvosť z pohľadu technického ale tiež estetického. V ponuke máme zárubne ktoré sú charakteristické novodobým prevedením a dostupnosťou vo viacerých verziách: prírodné povrchy, syntetické povrchy, oceľ. Pre udržanie všetkých parametrov charakteristických pre vchodové dvere a oceľové dvere je potrebné vybrať kompatibilnú zárubňu našej výroby.
Aktuality
06.11.2012

Vinyl Cork

Vinylová plávajuca podlaha
Viac >>
13.07.2012

PVC EXPONA

PROMO AKCIA na PVC EXPONA DOMESTIC 17,80€ / m² bez DPH 21,36€ / m²...
Viac >>
06.02.2012

Inšpiratívne interiéry - QUICK STEP

NOVINKA - Nové kolekcie 2013 od QUICK STEP-u
Viac >>
10.08.2011

Virtual podlahy - KAINDL ONE

Prejdite do virtuálnej predajne KAINDL ONE kde si môžete podĺa svojho...
Viac >>
25.07.2011

Dvere Porta

Bohatá ponuka rôznych modelov
Viac >>
ďalšie aktuality